Sínusový záložný zdroj

play_circle_filled

čerpadla

tablet_android

Kotle

desktop_windows

Počítače

print

Kancelář

wb_incandescents

Osvětlení

Tento záložní zdroj může být použit pro chod dalších elektrických spotřebičů, které vyžadují stabilitu a stabilní parametry elektrické energie.

Hlavním rysem tohoto zařízení je vstupní výkon křivky při provozu na baterii. Křivka je čistá sinusoida, totožná s hlavním zdrojem elektrické sítě z vašeho domu. Když je hlavní energie z vašeho domu zapnutá, tak záložní zdroj bude nabíjet baterii a zajistí

dlouhotrvající životnost baterie. Záložní zdroj (UPS) pracuje pouze s externí baterií 12V (pro model 1050 W s baterií 24V). Měl by být použit pouze olověný typ baterie, protože záložní zdroj je určen pro nabíjení tohoto typu baterie. Použití gelových baterií se nedoporučuje.

Zakoupit v ověřeném obchodě

Vlastnosti

flash_on

Výkon

Maximální jmenovitý výkon zařízení je 500W.

equalizer

FREKVENCE

Podporovaná vstupní frekvence je 45-65 Hz.

av_timer

Spínací čas

Záložní zdroj dokáže sepnout v čase < 4 ms.

battery_charging_full

napětí BATERIE

Použít je možno akumulátor s kapacitou 12V DC.

battery_unknown

Kapacita baterie

Pro dosažení optimálních výsledků musí mít akumulátor kapacitu v rozmezí hodnot 50Ah-150Ah.

transform

REGULÁTOR NAPĚTÍ

Regulátor napětí (AVR) zajišťuje konstantní napětí pro zařízení v daném intervalu.

Galérie

Zadejte kapacitu
akumulátora

Zadejte výkon
čerpadla

Zálohování čerpadla
v hodinách

Informácie

 

 

POZOR! Buďte opatrní při manipulaci s baterií. Při připojování záložního zdroje si sundejte kovové předměty (např. Náramky, řetízky, hodinky, prsteny ... atd.). Z důvodu, že může dojít ke zkratu elektrického proudu a k následnému rozstaveniu kovových materiálů na těle spotřebitele. Při připojení baterie zachovejte polarizaci: červená (+ pozitivní) kabel bude připojen ke svorce + a černý (-negatívne) bude drát připojen ke svorce -. Pro připojení kabelu k pólům akumulátoru slouží kovové konektory. Před připojením se doporučuje čistit kontakty baterie kartáčem. Konektor utáhněte pomocí klíče, aby byl zajištěn pevný kontakt.

 

Instalujte záložní zdroj (UPS) na suchém místě, bez vlhkosti, mimo dosah vody nebo sněhu. Místo instalace záložního zdroje (UPS) musí být dostatečně velké, aby nebránilo chladicímu systému záložního zdroje. Dále by mělo být toto místo zbavené prachu nebo uhelného prachu, který by mohl blokovat ventilátor záložního zdroje. Na místě instalace by mělo být dobře větrané, aby se zabránilo přehřátí systému. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem zkontrolujte, že všechny kabely jsou v dobrém stavu a bez částí bez izolace. Provoz záložního zdroje (UPS) může způsobit jiskření. Záložní zdroj by neměl být instalován v hořlavých prostředích.

 

POZOR! Záložní zdroj (UPS) funguje pouze tehdy, když je připojen k externí baterii. Neměl by být používán bez připojení baterie . Po připojení akumulátoru, zapojte hlavní napájecí kabel do zásuvky (230V, 50 Hz) s uzemněním do sítě. Na zadní straně zdroje připojíte zařízení, které chcete, aby fungovalo při výpadku napájení. Postupujte podle následujícího pořadí: připojte baterii, připojte hlavní napájení a potom připojte spotřebitele (zařízení) k záložnímu zdroji (UPS). Chcete-li zdroj zapnout, tak stiskněte a podržte tlačítko napájení (ON / OFF) pod dobu 4 sekund.

Provoz systému začíná automatickou detekcí stavu baterie síťového napětí. V případě, že napětí baterie klesne pod 10,8V, tak je možné, že baterie je poškozena a nelze ji spustit.

V případě výpadku elektrické energie nebo pokud nejsou její parametry v normálním rozmezí, tak se záložní zdroj (UPS) automaticky přepne na baterii. Přepnutí záložního zdroje na baterii se zobrazí na displeji záložního zdroje (UPS). Zařízení (UPS) oznamuje přepnutí záložního zdroje (UPS) na baterii i zvukovým signálem.

Když napětí baterie klesne pod minimální hodnotu (baterie je vybitá), tak záložní zdroj (UPS) zvýší frekvenci varovného zvuku a odpojí napájení.

 

V případě, že zařízení které je připojeno k záložnímu zdroji (UPS) překročí maximální výkon o 110%, tak záložní zdroj (UPS) začne vydávat přerušovaný akustický signál a automaticky se vypne. U induktivních zařízeních (např. Vodní čerpadla a elektromotory) se doporučuje použít zařízení až do 50% maximálního výkonu ze záložního zdroje (UPS), protože indukční zařízení mohou potřebovat dvojitou hodnotu výkonu při startu.

POZOR! Nebezpečí! Během provozu se nesmíte dotýkat svorek akumulátoru.

Chcete-li zastavit záložní zdroj (UPS), podržte tlačítko ON / OFF po dobu 4 sekund. Následně záložní zdroj vydá zvukový signál a zastaví se. Pro prodloužení životnosti baterie se doporučuje provést cyklus prázdného a plného nabití baterie alespoň jednou za 2 měsíce. Tuto operaci proveďte, i když ve lhůtě 2 měsíců nebyly žádné výpadky a akumulátor byl stále plně nabitý.

 

POZOR! Jde pouze o bezpečnostní zařízení, které se používá pouze při výpadku proudu. Při používání tohoto přístroje ho prosím nenechávejte v blízkosti paliva.

 

Hlavní funkce:

 • Záložní zdroj (UPS) se zastaví v případě vybité baterie. Pokud je baterie vybitá na hodnotu 10,8V, tak záložní zdroj odpojí napájení, aby se zabránilo zničení baterie. Rychlý zvukový alarm signalizuje: - Ochrana proti přetížení: V případě, že zatížení záložního zdroje (UPS) překročí 110% jmenovitého výkonu, tak se záložní zdroj (UPS) zastaví, aby se zabránilo poškození.
 • Ochrana proti zkratu: Záložní zdroj (UPS) se zastaví v případě zkratu. - Regulátor napětí (AVR) zajišťuje konstantní napětí pro zařízení v daném intervalu. Zapnutí baterie: systém přepne na baterii a poskytuje nepřetržité napájení pro zařízení. -Funkce Bypass:
 • Automatizace: pokud je v síti nestandardně napájení, tak záložní zdroj se automaticky přepne na baterii. - Konverze pro spuštění úlohy: v některých případech je potřebný vyšší startovací výkon než jmenovitý výkon záložního zdroje (UPS). V tomto případě záložní zdroj (UPS) vyřeší tento problém, tím že dodá 110% své kapacity. Po dodání kapacity se vypne.
 • Vysoký nabíjecí proud: počáteční nabíjecí proud je asi 10A. Nabije baterii za kratší čas než běžné nabíječky.
 • Zachování baterie v režimu pohotovosti: po úplném nabití baterie záložní zdroj (UPS) udrží baterii nabitou. Pro dosažení optimálních výsledků musí mít akumulátor kapacitu v rozmezí hodnot: 50 Ah -150 Ah. Nepoužívejte baterii s kapacitou menší než 50Ah, protože rané nabíjecí proud záložního zdroje (UPS) (až 10A) může snížit životnost.

 

Pro spotřebu 100W:

 • záložní zdroj (UPS) s baterií 65 Ah bude pracovat 3,5 hodiny.
 • záložní zdroj (UPS) s baterií 120 Ah bude pracovat 6,5 hodiny.
 • záložní zdroj (UPS) s baterií 150 Ah bude pracovat 8 hodin.

 

Pro spotřebu 200W:

 • záložní zdroj (UPS) s baterií 65 Ah bude pracovat 2 hodiny.
 • záložní zdroj (UPS) s baterií 120 Ah bude pracovat 3 hodiny.
 • záložní zdroj (UPS) s baterií 150 Ah bude pracovat 4 hodín.

 

Pro spotřebu 300W:

 • záložní zdroj (UPS) s baterií 65 Ah bude pracovat 1,5 hodiny.
 • záložní zdroj (UPS) s baterií 120 Ah bude pracovat 2,5 hodiny.
 • záložní zdroj (UPS) s baterií 150 Ah bude pracovat 3 hodiny.

 

Technické parametry

 • Maximální kapacita: 800 VA / 1000 VA
 • Maximální jmenovitý výkon: 500W / 700W
 • Hlavní vstupní napájení: 150 - 270 VCA
 • Vstupní frekvence: 45 - 65 Hz
 • Výstupní výkon: 207 - 241 VCA
 • Vstupní frekvence: 50 - 60 Hz
 • Spínací čas: <4ms
 • Kapacita baterie: 12V DC
 • Ochrana proti přetížení: 110% 130% (30 sekund)

 

 

Kontakty

Adresa

P. Mudroňa 5
010 01 Žilina

E-mail

info@atria.sk

Telefón

0917 133 662

0917 133 664